Kız Kardeşlik Çemberi

Kız kardeşlik çemberi, kadim zamanlardan gelen köklü bir gelenek, vazgeçilmez bir şifa yöntemi. Çember törensel bir süreçte kendi dişiliğimizi onurlandırdığımız ve kız kardeşlerimizin kıymetini fark ettiğimiz ve birbirimizi kucakladığımız bir çalışmadır.


Kız kardeşlik çemberinde kalplerimizi birbirimize açacağız. Yaşama getirdiğimiz değerin heyecanını yaşacağız. Enerjimizi dengeleyeceğiz. Rahim nefesini öğreneceğiz. Sesimizle şifa olacağız. Üstelik tüm bunları ruhlarımızın ışında, kalplerimizin sıcağında bir tören, bir dua, bir kutlama havasında yapacağız.


Tüm kızkardeşlerimizi bekliyoruz! 

Kadim zamanlarda kadınlar kendilerini, birbirlerini ve içinde yaşadıkları toplulukları şifalamak için çember düzeninde bir araya gelerek acılarını, sevinçlerini, korkularını, yaralarını, hikayelerini, sorularını, tecrübelerini paylaşıyorlardı. Ritüeller ile birbirlerine içlerindeki, Kutsal Kadın Ruhunu hatırlatıyor, birbirlerini her anlamda güçlendiriyorlardı. Kendini bir diğer kadın ile kıyaslamak yoktu. Nasıl olsundu ki? Bir sümbülün kendini menekşe ile kıyaslaması hiç görülmüş şey miydi? Doğa Ana’nın tüm kızları hepsi ayrı birer çiçekti ve o topağın üzerinde hepsi kendi özgünlüğünde, yan yana ‘kız-kardeşçe’ yaşıyorlardı.  Tüm çiçekler kız kardeşti, aynı ananın rahminden doğma, bir annenin her bir çocuğuna ayırmadan dağıttığı sevgisinde, hepsi kendine özgü ve fevkalade güzellikte.

Tıpkı çiçekler gibi bizler de yerkürenin kızlarıyız. Bu ‘dişi (kadınsı) bilgeliğin’ maalesef unuttuğumuz bir gerçeğidir ve güç kaybettiğimiz bir haldir. Bu bilgeliği bedenlerimizde yeniden anımsamak için şunu idrak etmek yararlı olabilir.

Böylesi bir topluluk eşitlik, saygı, sevgi, şefkat, güven içinde paylaşım, sağlıklı sınırlar ve bireysel özgürlük ile bireylerin ruhsal ve içsel gelişimine hizmet eder, içsel bilgeliklerini geliştirir ve sonucunda büyük mucizeler gerçekleşir.

Böylesi topluluklara ihtiyaç duyduğumuz bugünkü gerçekliğimizde, yükselen ‘Kutsal Dişi’ enerjisi dünyada ki her bir kadına ‘bir araya gelin’ diyor. Gelin ki ancak sizlerin bu hatırlayışı ile gelecek nesiller için iyileşmiş bir dünya bırakacağız.

 

Sevgili Kız kardeşlerim,

Hangi alanda olursa olsun, işyerlerinizde, derneklerinizde, özel çevrenizde kendiniz dahil, her bir kadının maskesiz kendi olabileceği bir ortam yaratın. Kızkardeş kabilenizi oluşturun. Zaten varsa bu değerlerle daha çok sahip çıkın, sarılın. 

 

Gerçek bir kızkardeşlik çemberi yüksek bir bilinçtir. Çemberin merkezinde kutsal kadının dişi enerjisi oturur ve oradan etrafında oturan tüm kadınların rahimlerine ulaşır, sonsuza kadar dönüştürür. Onlara kendilerini, biricikliğini, kıyas kabul etmeyen eşsizliğini hatırlatır. Köklerinin bir olduğunu hatırlatır.

 

Bizler yeni dünyayı doğuranız. Biz birlikte gezegeni iyileştirecek olanız.

Gelin köklerimizi yeniden birlikte hatırlayalım.